พระพุทธบาทภูชาติ ::
Document

แผนที่เดินทางมายัง พระพุทธบาทภูชาติ

    พระพุทธบาทภูชาติ ประดิษฐานอยู่ในปริมณฑลเทือกเขาภูชาติ (ติดเขตป่าสงวนแห่งชาติ) อยู่ในพื้นที่สุดเขตด้านทิศตะวันออกของเทือกเขาภูชาติติดกับถนนชัยภูมิ-แก้งคร้อ เส้นทางหมายเลข ๒๐๑ ในช่วงกิโลเมตรที่ ๑๓๖ – ๑๓๗ ด้านทิศใต้ติดเขตกั้นระหว่างตำบลบ้านเล่ากับตำบลนาเสียว อยู่ทางทิศเหนือก่อนเข้าถึงจังหวัดชัยภูมิ ระยะทาง๑๓ กิโลเมตร