พระพุทธบาทภูชาติ ::
Untitled Document

ถ้ำพระพุทธบารมี

    ถ้ำพระนอน (พระพุทธไสยาสน์) หรือที่เรียกกันในอดีตว่า “เกิ้งพระขี้ครั่ง” เป็นพื้นที่ที่มีเจ้าป่า เจ้าเขา ปีศาจ ผีสางนางไม้ ที่สิงสถิตอยู่ในอาณาบริเวณ ต้นไม้ ก้อนหิน ตลอดจนสิ่งของสัญลักษณ์ที่ถูก “สมมติ” ให้มีความศักดิ์สิทธิ์ขึ้น เป็นที่เคารพยำเกรงของผู้คนในชุมชน ในคติความเชื่อทางพุทธศาสนา รูปแบบของคูหา “ถ้ำ” ทางธรรมชาติหลายแห่ง ได้ถูก “สร้าง” หรือ “สมมุติ” ให้เป็นเขต “ศักดิ์สิทธิ์”


    ถ้ำพระนอน (พระพุทธไสยาสน์) หรือที่เรียกกันในอดีตว่า “ถ้ำพระขี้ครั่ง” (เป็นพระเนื้อว่านเนื้อแก่ครั่ง บางทีเรียกพระขี้ครั่ง มีเสน่ห์ตรงเป็นสีแดงสวย เหมือนเกล็ดปลาช่อนอะเมซอนบางคนก็อวดรู้ว่า แดงเพราะเป็นว่านสบู่เลือด ซึ่งแต่ก่อนจะมีพระขี้ครั่งเป็นจำนวนมาก) มีทางเข้าถ้ำสามารถเดินทะลุออกหลังถ้ำได้ แต่ตอนทางออกถูกดินทับถมปิดไว้แล้ว ซึ่งเป็นภูมิที่เหมาะแก่การเจริญกัมมัฏฐาน ภายในถ้ำแห่งนี้ยังมีเรื่องเล่าถึงความอาถรรพณ์มากมาย โดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับเหล็กไหล ความศักดิ์สิทธิ์ภายในถ้ำที่เกิดขึ้นแก่ผู้มาทดสอบมากมาย

    ถ้ำพระนอนนี้ มีพระพุทธรูปปางไสยาสน์ตะแคงซ้าย พระกรขวาทอดไปข้างหน้า ขนาดยาว ๑๔ ศอก สูง ๒ เมตร เป็นพระพุทธรูปประดิษฐานเป็นคูหาภิมุขอยู่หน้าถ้ำ

    พระนอนหรือพระพุทธไสยาสน์ เป็นปางที่พระพุทธเจ้าทรงทรมานพระยาอสุรินทราหู เป็นปางที่เชื่อว่าใครมีเคราะห์ มีคดีความและปัญหาต่าง ๆ จะต้องไปกราบพระนอนองค์ใหญ่ สักหนึ่งครั้งและผู้ที่โดนราหูเสวยอายุ หรือแทรกในชะตาด้วย เคล็ดการเตรียมไป ไหว้พระนอนที่ผมจะนำเสนอต่อไปนี้

คำไหว้บูชาพระนอน

   ผู้บูชาไปที่หน้าพระนอน แล้วจุดเทียน ๘ ดอก แล้วเอาดอกบัว ๘ ดอกใส่พานพร้อมสตางค์วางไว้ข้างหน้า แล้วจุดธูป ๘ ดอก แล้วตั้ง นะโม ๓ จบ แล้วกล่าวว่า

ยัสสานุภาวะโต ยักขา เนวะ ทัสเสนติ ภิงสะนัง
ยัมหิ เจวานุยุญชันโต รัตตินทิวะมะตันทิโต
สุขัง สุปะติ สุตโต จะ ปาปัง กิญจิ นะ ปัสสะติ
เอวะมาทิคุณูเปตัง ปะริตตันตัมภะณามะ เห ฯ

เมื่อสวดครบ ๘ จบ แล้วปักธูปอธิษฐานว่า
   “ข้าพเจ้า ขอกราบพระนอนพระพุทธไสยาสน์โปรดอสุรินทราหุ ขอให้ข้าพเจ้าหมดซึ่งพระเคราะห์กลางวัน พระเคราะห์กลางคืน พระเคราะห์ข้างขึ้น พระเคราะห์ข้างแรม พระเคราะห์เดือน พระเคราะห์ปี ขอให้มีแต่ชัยชนะมงคลลาภมูลพูนผล คุ้มโทษโทษาวิญญาณสัมปันโน อิติปิ โส ภควา สัพพะธะนัง สัพพะลาภัง ภะวันตุ เม รักขันตุ สุรักขันตุ”
   เมื่ออธิษฐานจบแล้วขอพร ให้เดินไปที่ฝ่าพระบาทของพระนอน ให้ยืนพนมมือขอพร ให้จิตจับตรงรอยพระธรรมจักรกลางฝ่าเท้า เสมือนได้กราบแทบพระบาทสมเด็จพระพุทธเจ้า