พระพุทธบาทภูชาติ ::
Untitled Document

บ่อน้ำทิพย์ภูชาติ

    บ่อน้ำทิพย์เป็นลักษณะบ่อที่เกิดกลางแผ่นดิน ไม่ใช่บ่อที่มีคนขุด ถึงขุดก็คงขุดไม่ได้เพราะเป็นหินขนาดใหญ่และแข็งมากปากบ่อเส้นผ่าศูนย์กลางกว้าง×ยาว 56 นิ้ว × 65 นิ้ว เส้นผ่าศูนย์กลางบ่อน้ำ วัดทะแยงได้ 72 นิ้ว เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเรียว ลึกลงไปเป็นรูปกรวย กล่าวกันว่าความลึกของบ่อน้ำทิพย์ ไม่สามารถลงไปวัดได้

    เพื่อความเป็นสิริมงคล เพื่อนำมาทำน้ำพุทธมนต์ จะมีประเพณีสรงน้ำ จะมีขึ้นในวันเพ็ญเดือนสามของทุกปี จะมีประเพณีตักน้ำจากบ่อน้ำทิพย์ในเวลาเช้ามืดจะต้องนิมนต์พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป ขึ้นไปเจริญพระพุทธมนต์ ณ บริเวณบ่อน้ำทิพย์แก้ว แล้วทำพิธีลงตักน้ำทิพย์ใส่คันโท เพื่ออัญเชิญขึ้นรถบุษบก และจะมีการทำพิธีสมโภชตอนสายตลอดทั้งสัปดาห์ของงานบุญประเพณีนมัสการรอยพระพุทธบาทภูชาติ และช่วงเย็นจะมีการเคลื่อนขบวนไปยังเขตตำบลนาเสียว โดยจะมีการนำน้ำทิพย์จากบ่อน้ำทิพย์เข้าร่วมขบวนกับน้ำพุทธศาสนิกชน

    บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์วัดพระพุทธบาทภูชาติ เป็นบ่อน้ำที่มีความลึกราว ๒ เมตร ภายในบ่อน้ำจะเป็นอุโมงค์ลึกความกว้างประมาณ ๖ เมตร มีความเชื่อกันว่าบริเวณแห่งนี้จะเป็นเมืองบาดาลหรือดินแดนของพญานาคที่สถิตอยู่ รอบ ๆ ข้างบ่อมีชั้นหินอุ้มน้ำ (aquifer) ที่มีน้ำสำรองมากมายไม่มีวันเหือดแห้ง ไม่ว่าจะเป็นฤดูไหนก็ตาม

    บ่อน้ำแห่งนี้กลายเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่เชื่อกันว่าเป็นที่เชื่อมโยงระหว่างมนุษยพิภพกับนาคพิภพ แต่ตำนานความเป็นมาของบ่อได้เกี่ยวพันกับการให้โชคลาภและสรรพคุณในการนำมาดื่มเพื่อรักษาโรคภัยไข้เจ็บอีกด้วย

คำไหว้บูชาบ่น้ำทิพย์

   ในการบูชา ให้จุดธูป ๙ ดอก เทียน ๒ เล่ม ดอกไม้บูชา แล้วตั้งนะโม ๓ จบ ว่า พุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ แล้วว่า อิติปิ โส ภะคะวา สะวา อะระหัง สุคะโต สะวาหะ หลังจากนั้น จึงสวดว่า

ตัสสา เกสีสะโต ยะถาคงคา โสตัง ปะวัตตันติ มาระเสนา
ปติฏฐาตุง อสักโกนโต ปลายิงสุ ปาระมิตานุภาเวนะ
มาระเสนา ปะราชิตา ทิโส ทิสัง ปะลายันติ
วิทธังเสนติ อะเสสะโต นะโม พุทธายะ นะมะพะธะ ฯ
(อย่างน้อยให้สวด 3 จบ แต่ถ้าจะให้ดี 21 จบ)

   ข้าพเจ้าปรารถนา จะมีบ้านอยู่ให้ร่มเย็นเป็นสุข ตลอดจนจะซื้อจะขายเปลี่ยนกรรมสิทธิ์ที่ดิน ที่ข้าพเจ้ามี จงสมหวัง สมปรารถนา หากมีบ้านมีที่อยู่อาศัยแล้ว จงให้แคล้วคลาด จากภัยอันตราย อุทกภัย อัคคีภัย โจรภัย ตลอดจนให้มีความสุข ร่มเย็นเป็นสุข เกิดความรัก ความสามัคคี เมื่ออยู่ในบ้านเลขที่ ..… นั้น จงมีความสุข ความเจริญ จะทำสิ่งใด จงทำมาค้าขึ้น สมดั่งปรารถนา ขอให้บุญแห่งข้าพเจ้าที่สะสมอยูในมวยผมของพระแม่ธรณี ที่นำพาข้ามชาติข้ามภพ จงมาเป็นกำลังบุญกุศล บุญราศี เสริมกำลังกาย กำลังสมอง กำลังปัญญา ให้กระทำกิจกรรมอันใด จากนี้เป็นต้นไป เป็นไปโดยชอบ ประกอบด้วยธรรม มิงอมือ งอเท้า แล้วไซร้ กำลังบุญที่สะสมในมวยผมพระแม่ธรณี จงเป็นบุญสำเร็จ บุญนิธิให้สำเร็จสมปรารถนา ตั้งแต่บัดนี้ สืบไปเบื้องหน้า เทอญ ฯ