พระพุทธบาทภูชาติ ::
Document

ติดต่อ พระพุทธบาทภูชาติ

พระมหาโยธิน โยธิโก, รศ.ดร. รองเจ้าอาวาสวัดไพรีพินาศ เลขานุการรองเจ้าคณะจังหวัดชัยภูมิ
ประธานฝ่ายสงฆ์อำนวยการสร้างวัดพระพุทธบาทภูชาติ

สำนักงานศูนย์ปฏิบัติธรรมพระพุทธบาทภูชาติ
ถนนชัยภูมิ – แก้งคร้อ ทางหลวงหมายเลข ๒๐๑ กม. ๑๓๖ ตำบลนาเสียว
อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ๓๖๐๐๐
โทร. ๐๘๑ ๗๑๗ ๐๔๗๗